ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ – Vijaya Karnataka

ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಶಿಬಿರ
Vijaya Karnataka
ಮಾನ್ವಿ; ತಾಲೂಕಿನ ಗವಿಗಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಾರಾಯಣ ಹದಯಾಲಯದ ವೈದ್ಯರ ತಂಡದಿಂದ ಹದಯ ಹಾಗೂ ನರರೋಗದ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆಯ ಶಿಬಿರ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ …

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.